BAŞLANGIÇ

Projemiz sınır ötesi işbirliğinin bölgesel gelişimi, geleceği ve korunması için anahtar öneme sahiotir. Kültürel bölgenin ve geleneksel folklor dansların canlandırılması için hedef grup arasında işbirliği kuruldu.  Bölgesel kaynakların verimli kullanımı, somut ve somut olmayan kültürel mirasın çeşitli nesneleri için katma değerin elde edilmesi yoluyla sürdürülebilir işbirliği için ortak sorunlara ortak çözümler ve öncelikli müdahale alanları arayışı, destekleyici bir miras ortamının geliştirilmesi için ön koşullardır. Aktif sınır ötesi diyalog projenin başarılı bir şekilde uygulanması, kültürel mirasın korunmasının önemine vurgu yapılarak, tarihi ve doğal simge yapılara erişimin iyileştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Halkı ve genç nesli, kültürel gelenekleri, tarihi ve etnik çeşitliliği koruması için teşvik edildi. 40 adet folklor kostümü satın alındı. Folklor gruplarına bu konuda yardımcı olundu. Geleneksel müzik aletleri satın alındı. Çeşitli şehirlerde folklor toplulukları ile konserler ve Folklor- Geçmiş ve Bugün konulu seminerler düzenlendi. Hedef kitle ile gezi turu düzenlendi. İki bölgenin turizm altyapısını geliştirmek için katkıda bulunuldu.

Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması, tarihi ve doğal simge yapılara erişimin iyileştirilmesine ve ayrıca kültürel mirasın korunmasının önemini vurgulayarak sınır ötesi bölgenin turistik çekiciliğinin artmasına katkıda bulunulmuştur. Bulgaristan ve Türkiye’nin geleneksel ulusal kültürlerinin kimliğini ve benzersizliğini korumak, hedef grubun yaratıcı potansiyelini arttırmak, belirli bir etnik devlete ait olmaktan gurur duyma duygusu, tüm katılımcılar arasında kalıcı dostluklar, nesiller arasında tam iletişim için fırsatlar yaratılması, anlayış ve diyaloğun geliştirilmesi sağlanmıştır.